19 September 2011

21 Jenis Kunci Kebaikan
1-Kunci solat adalah Taharah/Kebersihan.


2-Kunci Haji adalah Ihram dan menjauhi perkara yang diharamkan semasa haji.


3-Pintu segala kebaikan adalah bersikap benar dalam semua perkara.


4-Kinci Syuga adalah Bertauhid kepada Allah SWT.


5-Kunci Ilmu adalah bertanya kepada guru secara penuh beradab.


6-Kunci kejayaan adalah Kesabaran.


7-Kunci kemanjuan/Kelebihan  adalah bersyukur.


8-Kunci Kekuasaan adalah Berkasih-sayang dan ingat mengingati.


9-Kunci Kejayaan adalah Bertaqwa.


10-Kunci Taufiq adalah Berkasih sayang dan mencintai Allah SWT


11-Kunci segala kemaqbulan adalah berdoa.


12-Kuci kecintaan Akhirat adalah meninggalkan segala perkara haram di dunia.


13-Kunci Keimanan adalah berfikir kepada apa yang mendorong beribadat kepada Allah SWT dan bertadabbur kepadanya.


14-Kunci bertemu dengan Allah SWT adalah Hati sejahtera dari segala dosa, Ikhlas dalam bercinta kepada Allah SWT, Membenci dan meninggalkan segala perkara yang Allah SWT larang dan benci.


15-Kunci menghidupkan hati mencintai Allah SWT adalah Bertadabbur kepada ayat-ayat Al-Quran,menjauhi perkara berkaitan dengan sihir dan meninggalkan segala dosa.


16-Kunci mencapai rahmat adalah mengamalkan konsep Al-Ihsan dalam beribadat kepada Allah SWT dan berusaha berbakti kepada hamba-hamba Allah SWT.


17- Kunci rezeki adalah berusaha dengan penuh Istighfar dan bertaqwa kepada Allah SWT.


18-Kunci kemuliaan adalah Taat kepada Allah SWT dan Rasulullah SAW.


19-Kunci kejayaan di Akhirat adalah pendek angan-angan.


20-Kunci segala kebaikkan adalah Cinta kepada Allah SWT dan Cinta Alam Akhirat.


21-Kunci segala kejahatan adalah Cinta dunia dan panjang angan-angan.


0 Responses to “21 Jenis Kunci Kebaikan”

Post a Comment

 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
powered by
Socialbar

ShoutMix chat widget
;